درباره ی وب سایت: وب سایت به منظور اطلاع رسانی درزمینه فعالیت های ارکسترفیلارمونیک کرج وموزه مجازی البرزایجادشده است.این وب سایت تنها مرجع موثق و معتبربرای اطلاع رسانی درباره مواردیادشده می باشد.درج هرگونه خبرو مطلب توسط هر شخص حقیقی و حقوقی درباره آنها بصورت آزاد بدون هماهنگی و در صورت اقتباس از این وب سایت بدون ذکر منبع فاقد اعتبار می باشد.

گزارش تصویری اجرای ۱۴ شهریور ۹۶
۱۶ ساعت کارگاه تجربی موسیقی فیلم با سیامک کلانتری
کارگاه آموزشی یک هفته ای نت نویسی با نرم افزار سیبیلیوس
کارگاه آموزشی یک روزه کرج شناسی یا عنوان کرج را بیشتر بشناسیم و دوست تر داشته باشیم
گزارش تصویر اولین اجرای رسمی ارکستر فیلارمونیک کرج ۱۵ و ۱۶ تیرماه ۹۶
انتخاب نوازنده برگزیده ی ماه
نوازندگانی که از ارکستر فیلارمونیک کرج گواهی کیفیت دریافت می کنند
پرداخت حق عضویت ماهانه اعضا