درباره ارکستر فیلارمونیک کرج

درباره ارکستر فیلارمونیک کرج
با تشکیل ارکستر در سال 1376 که در پی مشورت با جناب آقای دکتر حسن ریاحی برای نام گذاری ، براساس ترکیب سازی و نوع موسیقی اجرایی، نام ارکستر بزرگ کرج انتخاب شد. محلی به منظور ایجاد فضای تمرین اجاره و با امکانات ابتدایی تجهیز شد. برای جلب همکاری نوازندگان و اهالی موسیقی ازافرادمختلفی دعوت به همکاری شد،...
ارکستر فیلارمونیک کرج ارکستربا ترکیب ارکستربزرگ نخستین باردر سال 1376 درکرج ایجاد شد وطی شش سال همکاری با اداره فرهنگ کرج تجربه ی اجرای آثار متنوعی از جمله سمفونی تراژدی کربلا را در کارنامه خود دارد. آمار 20 هزار نفر بازدید کننده طی چهارسال اجرای این اثر فاخر، پشتوانه قابل قبولی برای یک ارکستربا جایگاه مردمی است. ارکستر درسال 1394 با هماهنگی آقای حسینی کاشانی مدیر کل وقت،پشتیبانی وهمکاری اداره فرهنگ استان البرزمجددا راه اندازی شده درحال گذراندن مراحل تکوینی وتکمیلی حیات خود است. نوازندگان وهنرمندان با اخلاق ارکسترفیلارمونیک کرج ریشه در جای جای این سرزمین دارند که درکرج،" ایران کوچک"در هم تنیده، با تبادل دانش و تجربه های ناب موسیقی برای ارائه آثار ارزشمند و با اصالت تلاش می کنند.
 

ادامه دارد