درباره ی وب سایت: وب سایت به منظور اطلاع رسانی درزمینه فعالیت های ارکسترفیلارمونیک کرج وموزه مجازی البرزایجادشده است.این وب سایت تنها مرجع موثق و معتبربرای اطلاع رسانی درباره مواردیادشده می باشد.درج هرگونه خبرو مطلب توسط هر شخص حقیقی و حقوقی درباره آنها بصورت آزاد بدون هماهنگی و در صورت اقتباس از این وب سایت بدون ذکر منبع فاقد اعتبار می باشد.