اولین اجرای رسمی ۱۵ و ۱۶ تیرماه ۹۶

حضور حامیان و میهمانان گرانقدر درنخستین اجرای رسمی ارکستر فیلارمونیک کرج . آقای خسرو سینایی ، خانم رخشان بنی اعتماد ، آقای جهانگیر کوثری ، آقای جواد مرادی ، خانم حق شعار مشاور مدیر عامل صندوق اعتباری هنر و مردمان خوب و شریف ، شهروندان بافرهنگ کرج

لینک های خبر:

هنر آنلاین

روزنامه ی ایران