قابل توجه نوازندگان

نوازندگان و خوانندگان محترم، متقاضیان همکاری با ارکستر فیلارمونیک کرج


در این بخش تمامی موارد اجرایی و برنامه های ارکستر شامل تمرین ها،کارگاه ها ، نشست هایی که به نوازندگان ارتباط خواهد داشت درج می گردند وتنها منبع موثق برای اطلاع رسانی به نوازندگان محترم ارکستر فیلارمونیک کرج به شمار می رود.
در خواست می شود با آگاهی از آخرین اخبار مربوط به برنامه های ارکستر در این صفحه زمان حضور خود را مدیریت کنید.


یادآوری:

الف - نکات عمومی:

 • پس ازمطالعه ی دقیق شرایط عمومی ، پیش نویس تفاهم نامه،اساسنامه،آیین نامه های ارکستر و صندوق و آگاهی کامل از آنها اقدام به پر کردن فرم همکاری با ارکستر کنید.
 • پس از انجام ثبت نام برای گرفتن وقت مصاحبه از طریق لینک اقدام کنید.
 • به منظور ارتقای سطح کارآیی ارکستر، ترکیبی از منتخب شاخص های بین المللی( https://www.onetonline.org/ ) و ملی و محلی به منظور سنجش انواع مهارت ها و توانمندی ها به عنوان مبنایی برای ارزیابی کیفی اعضا درفرآیند پذیرش تعریف شده اند .
 • جزییات این شاخص ها به شرح زیر می باشند:
 • نوازندگی وخوانندگی : توانایی تکنیکی و دانش تئوری درزمینه ی تخصصی موسیقی(نوازندگی وخوانندگی)،برنامه ریزی تمرین های تخصصی فردی به منطورآماده سازی وحفظ توانمندی تکنیکی،مدیریت توانمندی های فردی(جسمی وروحی)،مدیریت روابط اجتماعی،درک ادبیات کار گروهی ،  مدرک تحصیلی مرتبط ،دانش عملی وتئوری موسیقی ایرانی ، آشنایی با ادبیات ایرانی ، انواع تجربه های اجرایی موسیقی ،علائق و تجربیات هنری، میزان آشنایی با زبان تخصصی انگلیسی ، نرم افزارهای اداری، نرم افزار های نت نویسی و ویرایش موسیقی و صوتی ، مهارت های شنیداری ، دیداری ، بیانی و گفتاری ، شناخت تاریخ و جغرافیای کرج.
 • رهبری ارکستر:...
 • مدیران موسیقی :...
 • مدیر برنامه:...
 • تولید کنندگان :...
 • دوره های کاربردی و کارگاهی و مفاد محتوایی آنها به منظور ارتقای سطح کیفی کارآیی و رفتاری اعضا به عنوان بخشی از آموزش درون سازمانی تدوین شده اند وبرای حفظ کیفیت کار آیی بطور مستمر برگزار خواهند شد.
 • افرادی که شایستگی آنها ازطرف هیات مدیره ارکستر محرز گرددبرای دوره های مذکور از طرف حامیان ارکستر بورسیه خواهند شد و پس از اخذ ضمانت های لازم و قرارداد معتبر با ارکستر همکاری خواهند داشت.
 • بورسیه حامیان فقط به نوازندگان رسمی تعلق می گیرد.
 • اعضای رسمی ازسرویس ها و خدمات حامیان بهره مند خواهند بود.
 • ...

---------------

ب - فرآیند پذیرش ، ثبت نام ، شرکت در کارگاه ها ، تمرینات و اجراهای رسمی ارکستر:

 • پر کردن فرم همکاری از طریق وب سایت رسمی
 • گرفتن وقت مصاحبه و انجام مصاحبه با مدیران:
  • فنی و تخصصی
  • رفتاری و اجتماعی
  • مالی
  • اداری
 •  درصورت پذیرفته شدن ، اخذ ضمانت های لازم و تنظیم توافق نامه و ثبت نام رسمی
 • پرداخت هزینه ی عضویت ماهیانه( تذکر:در حال حاضر تنهاروش معتبروموثق که برای پرداخت عضویت ماهیانه اعضادرنظر گرفته شده پرداخت بطور مستقیم در دفتر اداری ارکسترمی باشد هرگونه پرداخت دیگری با این عنوان به افراد و اشخاص دیگر فاقد اعتبار است ).
 • ثبت نام در کارگاه ها
 • تحویل و معتبر سازی  برگه های نت قطعات برای نوازندگان قدیمی. ( برگه های نت های قطعات بدون مهرارکستر اعتبار ندارد)
 • تهیه نت های معتبر قطعات رپرتوار سال( تهیه کلر بوک نت ها)
 • صدور کارت ورود به سالن تمرین
 • ورود به لیست آفیش برنامه ها
 • شرکت در برنامه  تمرین ها
 • ...

نکته - نوازندگانی که توانایی حضور در ترکیب اصلی و شرکت در اجراهای را دارند طی قرارداد مالی همسان در بخش اجرایی ارکستر راهمراهی کرده واز عواید اجراها بهره مند خواهند بود.

---------------

ج - بخش اجرایی - همکاری نوازندگان غیر رسمی ، میهمان ، قراردادی با ارکستر فیلارمونیک کرج:

 • پر کردن فرم همکاری از طریق وب سایت
 • گرفتن وقت مصاحبه برای انجام مصاحبه با مدیران:
  • فنی و تخصصی
  • رفتاری و اجتماعی
  • مالی
  • اداری
 •  درصورت پذیرفته شدن و اخذ ضمانت های لازم ، تنطیم قرارداد رسمی همکاری
 • ...

 

--------------

2017-04-25 23:37:19

فرآیند ثبت نام برای همکاری با ارکستر در وب سایت در حال انجام هست و با توجه به وقت آزاد نوازندگان مصاحبه ها انجام می شوند ، به محض پایان مقدمات مرحله پذیرش و باز پذیرش ، برنامه ی زمان بندی برای انجام امور اجرایی شامل تحویل نت های جدید ، زمان و محل تمرین ها به اطلاع عزیزان خواهد رسید.

--------------

04/26/2017  00:31:23

 

لینک فایل تصویری

نت های قطعه ی پیش درآمد فلوت سحرآمیز اثر موتزارت درحال نگارش هستند ودر 5 قسمت برای تمرین در اختیار نوازندگان قرار خواهد گرفت .

پیش از این هم از نوازندگان درخواست شده بود به لحاظ آمادگی ذهنی فایل صوتی و تصویری این قطعه ی ارزشمندرا تهیه ،آنالیز و بررسی کنند.متون مربوط به توضیحات آن نیزازطریق اینترنت قابل ذسترسی است .

با توجه به اینکه تمرین قطعات در سال جاری بصورت کارگاه های عملی محتوایی انجام خواهد شد، شناخت آثار الزامی،بررسی و مطالعه ی کامل آنها بخشی از تمرین خواهد بود . 

--------------

 2017-04-29    00:40:50

نوازندگان گرامی ، جهت یادآوری پذیرش عضو فقط از طریق ثبت نام در وب سایت ومصاحبه حضوری انجام خواهدشد لذا از عزیزانی که فرم همکاری پرکرده اند درخواست می شود ازطریق لینک تعیین وقت مصاحبه برای تکمیل فرآیند پذیرش اقدام کنند.

---------------------

2017-04-29    00:49:04

----------------------

 موسیقی ارکسترال - آسیب شناسی

e7d0e5b42e14c6a26c8fa7e15f9aa496

----------------------------