لوریس چکنواریان

لوریس چکنواریان ، افتخار موسیقی ایران میهمان ویژه جمعیت همیار و ارکستر فیلارمونیک کرج 

 

درباره لوریس چکنواریان

 

پیام تصویری لوریس چکنواریان میهمان ویژه نشست عمومی جمعیت همیار کرج - -19 بهمن 1395

لینک خبر جمعیت همیار کرج

 

 

معرفی و جشن امضای کتاب خرستان با حضور محمود دولت آبادی ، اکبر عالمی ، خسرو سینایی و علیرضا یارتا یاران در شهرکتاب مرکزی برگزار شد.