نوازنده برگزیده ی ماه

  • اهدای جایزه به توسط پیشکسوتان به هلیا ملیحی نوازنده برگزیده تیرماه ۹۵
  • سعید ارفعی نژاد نوازنده برگزیده تیر ماه ۹۶

 

طرح نوازنده برگزیده ماه با هدف تشویق، ترغیب و قدردانی از زحمات نوازندگانی است که باحسن رفتار برای ارتقای خود و مجموعه تلاش و کوشش می کنند.انتخاب این عزیزان با ترکیبی از شاخص های اخلاقی وتکنیکی توسط هیات مدیره معرفی می شوند. با این شکل نفر برگزیده ازمیان ۵ نوازنده معرفی شده وازطریق قرعه کشی انتخاب می شود.جایزه فرد برگزیده از سوی حامیان ارکسترمردم و شهروندان علاقه مند تهیه شده و به نوازنده منتخب اهدا می شود.

این طرح نخستین باردرسال ۱۳۹۴درمراسم رونمایی ازارکستر با همکاری شرکت کیا قشم به منظورتقدیر ازنوازندگان ومعرفی برگزیده ی فیلارمونیک برگزارگردید . معیار انتخاب در سال ۹۴ معدل امتیاز کسب شده در طول مدت همکاری بوده است.

این طرح درسال جاری۹۶ باهدف قدردانی ازتلاش نوازندگان بطورماهانه برگزارمی گردد.

لیست نوازندگان برگزیده:

سال ۱۳۹۵:

  • هلیا ملیحی : نوازنده برگزیده در تیرماه سال ۹۵

----------------------

سال ۱۳۹۶ :

  • سعید ارفعی نژاد - نوازنده برگزیده تیرماه ۱۳۹۶