پرسش و پاسخ

چگونه می توان عضو ارکستر فیلارمونیک کرج شد؟
پیوستن به ارکستر فیلارمونیک کرج مستلزم آگاهی کامل از متون اساسنامه ، آیین نامه ها و شرایط عمومی همکاری است . پس از آن با پرکردن فرم ثبت نام مرحله اول انجام می شود. پذیرش به عنوان نوازنده ی رسمی منوط به قبولی در مصاحبه های حضوری می باشد.
چگونه می توانم از ارکستر حمایت کنم
توضیح کامل در باره اهداف ارکستر ، نحوه ی همکاری ، مشارکت و حمایت از فعالیت هایی آن درصفحه های ارکستر و صندوق درج شده است ، از طریق منوی اصلی به آنها دسترسی خواهید داشت.
ملاک های سطح سنجی و تقسیم بندی نوازندگان و خوانندگان به گروه های مختلف کدامند؟
به منظور ارتقای سطح کارآیی ارکستر، ترکیبی از منتخب شاخص های بین المللی( https://www.onetonline.org/ ) و ملی و محلی به منظور سنجش انواع مهارت ها و توانمندی ها به عنوان مبنایی برای ارزیابی کیفی اعضا درفرآیند پذیرش تعریف شده اند .جزییات این شاخص ها به شرح زیر می باشند: نوازندگی وخوانندگی : توانایی تکنیکی و دانش تئوری درزمینه ی تخصصی موسیقی(نوازندگی وخوانندگی)،برنامه ریزی تمرین های تخصصی فردی به منطورآماده سازی وحفظ توانمندی تکنیکی،مدیریت توانمندی های فردی(جسمی وروحی)،مدیریت روابط اجتماعی،درک ادبیات کار گروهی ، مدرک تحصیلی مرتبط ،دانش عملی وتئوری موسیقی ایرانی ، آشنایی با ادبیات ایرانی ، انواع تجربه های اجرایی موسیقی ،علائق و تجربیات هنری، میزان آشنایی با زبان تخصصی انگلیسی ، نرم افزارهای اداری، نرم افزار های نت نویسی و ویرایش موسیقی و صوتی ، مهارت های شنیداری ، دیداری ، بیانی و گفتاری ، شناخت تاریخ و جغرافیای کرج.