کرج را بشناسیم و دوست بداریم

 

کرج به عنوان یک گذرگاه و منظقه خوش آب و هوا از گذشته های دور پذایری مسافران ، میهمانان و مهاجرانی بود که به دلایل گوناگون سکونت گاه های اصلی خود را ترک کرده اند . رودخانه ی کرج پرآب ترین جریان آبی دایمی دامنه ی جنوبی رشته کوه های البرز است.دشت های حاصلخیز و پربرکت آن همیشه برای روزی ساکنینش بارور بوده است. این گذرگاه با آمار بیش از پنجاه میلیون تردد درسال یک کریدور و گذرگاه ملی محسوب می شود .افزایش جمعیت سرسام آور در طی فقط 5 دهه به تنهایی پتانسیل بالای مهاجر پذیری را نشان می دهد.

این سرزمین اما همیشه خانه ی دوم ساکنین مهاجر آن بوده است ، اگرچه تنوع اقوام برای هر مدیریت هوشمندی یک امتیاز محسوب می شود اما این رسم خوشایندی نیست که حرمت های صاحبخانه در هیاهوی نوگرایی ازبین برود.

کرج بیش از آنچه تصور شود شایسته ی احترام و توجه است.

 

ادامه دارد