گروه آواز و کر ایرانی

گروه کر ایرانی  ارکستر فیلارمونیک کرج از افراد زیر تشکیل شده است:

   حسین جاودان ، خواننده موسیقی پاپ ایرانی

 

ادامه دارد