گروه سازهای مضرابی ایرانی

نوازندگان انواع سازهای مضرابی ایرانی در این بخش از افراد زیر تشکیل شده است:

 

وحید عزیزی ، آموخته ی موسیقی ایرانی ،مدرس تار

 

   سیامک کلانتری ، آموخته ی موسیقی ایرانی ، ساز سه تار ، آهنگساز موسیقی فیلم

 

ادامه دارد