گشنادر -آداب و رسوم

روستای گشنادر حدفاصل بین روستاهای کسیل و کلارود در جاده کرج به چالوس واقع شده است.

نام رسم : مراسم "سمنو پزان"

زمان برگزاری:پانزدهم مهرماه تا پانزدهم آبان ماه

مراسم مشابه :سمنو پزان در آستانه سال نو

قدمت :

توضیح خلاصه : افراد با نیت ها و نیازهایی که دارند با آماده سازی مواد اولیه پخت سمنو ، پرورش بذر گندم و جوانه آن با کمک اهالی برای پختن سمنو همت می کنند. عموما پخت سمنو در دیگ های بزرگ از آغاز غروب آفتاب تا طلوع آفتاب طول می کشد . همه ی اهالی در کنار هم این مراسم را با نوشیدن چای ، خوردن شام و شعر خوانی و داستان سرایی ها ی شعری شپری می کنند . در خاتمه سمنو بین اهالی تقسیم می شود.

تاریخ آخرین برگزاری: