فیلارمونیک کرج

ارکستر فیلارمونیک کرج با ترکیب ارکستربزرگ نخستین باردر سال ۱۳۷۶ درکرج ایجاد شد وطی شش سال همکاری با اداره فرهنگ وارشاداسلامی کرج  با مدیریت آقای شفیع صدری تجربه ی اجرای آثار متنوعی از جمله سمفونی تراژدی کربلا را در کارنامه خود دارد. آمار ۲۰ هزار نفر بازدید کننده طی چهار سال اجرای این اثر فاخر ، پشتوانه قابل قبولی برای یک ارکستر با جایگاه مردمی است. درسال ۱۳۹۴ باپشتیبانی و همکاری آقای کاشانی مدیر کل افرهنگ ارشاد اسلامی استان البرزمجددا با عنوان ارکستر فیلارمونیک کرج راه اندازی شد و  تاکنون پروژه های گوناگونی را اجرا کرده است

موزه البرز