قوانین و مقررات

پیش از هرگونه پرداخت لطفا  حتما بخوانید

مجموعه قوانین وبسایت به ویژه در خصوص امور مالی به منظور آشنایی کاربران گرامی تدوین شده اند؛ از این رو در خواست می شود پیش از پرداخت هر گونه وجه به دقت مجموعه این قوانین را مطالعه نمایید. به دلیل گوناگونی فعالیت ها در وب سایت سعی شده ساختار وب سایت و دسترسی ها به گونه ای طراحی بشوند که کاربر با شناخت و آسانی آنهار ا انتخاب کند و دسترسی داشته باشد. با توجه به اینکه پیشبرد فعالیت های فرهنگی بخصوی در زمینه موزه داری و ارکسترهای فیلارمونیک نیاز مند پشتوانه مالی و اقتصادی می باشد و نظر به اینکه صدورمجوزهای فعالیت های فرهنگی نظیر موزه مجازی و ارکسترای فیلارمونیک از سوی سازمان میراث فرهنگی و اداره فرهنگ از منظر قوانین مالی بانک های کشور فاقد وجاهت حقوقی است و برای به رسمیت شناختن از نظر حقوقی نیازمند قرار گرفتن در قالب یک شرکت اقتصادی می باشد و به اخذ مجوز از سازمان ثبت شرکت ها ارجاع می شوند و این فرآیند اساسا با ساختار فعالیت موزه داری مجازی و فیلارمونیک های مغایرت دارد.

ضرورت تعریف سازو کاری که بتواند بصورت قانونی پشتوانه های اقتصادی این فعالیت ها را تقویت کند ایجاب کرد تا موزه مجازی البرز و فیلارمونیک کرج با ارائه راه کار هایی نسبت به جذب کمک های مردمی اقدام نماید. در این راستا ایجاد بازارموزه حاوی تولیدات مرتبط با فعالیت موزه و فیلارمونیک تعریف ساختار اشتراک افراد علاقه مند برای همکاری در فعالیت ها صورت گرفته است و اهداف توسعه طلبانه تجاری را دنبال نمی کند.

پرداخت در وبسایت به انواع زیر تعریف شده اند:

الف – انواع اشتراک در وبسایت

ب – ارائه تولیدات مرتبط با محتوای وب سایت به منزله محصولات قابل ارائه به علاقه مندان در بخش های زیر:

– متون – اسناد و عکس ها

– تولیدات صوتی شامل پادکست ها و موسیقی

-…

هزینه های فرآیند پرداخت:

– با توجه به اینکه در حال حاضر موزه البرز از درگاه واسط “ی دی پی”  برای پرداخت حق اشتراک استفاده می کند ، مبلغی به عنوان کارمزد توسط شرکت واسط از پرداخت کننده کسر می شود . مقدار آن در صفحه درگاه به هنگام پرداخت مشخص است.

توضیح : وب سایت از این کارمزد منتفع نیست.

– …

قوانین و مقررات حقوق مالکیت و تالیف موضوعات و محتوا در موزه البرز:

موزه البرز بر اساس تعاریف ماهوی، کلیه موضوعات که به فرهنگ ، اقلیم ، جغرافیا و تاریخ منطقه کرج مرکزی مرتبط باشد جمع آوری و دسته بندی می کند و در دسترس کاربران می گذارد . توجه کاربران به نکات زیر ضروری است:

– تمامی عکس ها و اسنادی که تحت مالکیت موزه هستند برای اینکه در وب سایت قرار بگیرند نشان حاوی عنوان موزه در پس زمینه آن درج می شود.

– عکس ها و اسنادی که از طرف علاقه مندان به موزه داده می شود بلافاصله اسکن شده و اصل آنها به ارائه کننده برگشت داده می شود.

– عکس ها و اسنادی که از طرف علاقه مندان به موزه داده می شود به نام خود آنها در آرشیو اختصاصی و به نام خانوادگی خودشان ذخیره می شود. این موضوعات هم برای درج در وبسایت نشان گذاری می شوند.

– با توجه به اینکه جمع آوری موضوعات در دستور کار موزه البرز می باشد بعضا عکس هایی مرتبط با کرج مرکزی در فضای اینتر نت جمع آوری و دسته بندی می شوند . این تصاویر چنانچه در وب سایت قرار گیرند بدون نشان مالکیت موزه هستند ، مرجع و منبع برداشت حتما ذکر خواهد شد.

-… ادامه دارد