کارگاه ژیار

ژیار از خلال سالها تجربه ی پایه گذاران آن در حوزه ی هنرهای سنتی ایرانی برآمده است تا با وام گیری از پیشینه ی درخشان این هنرها پیشنهادهای تازه ای از محصولات دست ساز را برای مخاطبان امروز ارائه کند . طراحی براساس نیاز امروز ،تولید مبتنی بر دانش ، تجربه ی فنی ، کیفیت اجرا و مواد اولیه از مؤلفه های اساسی ژیار است . ژیار در زبان کردی به معنای زندگی و محصولات آن کاربردی هایی برای زندگی است .

۳،۹۰۰،۰۰۰ ریال خالص
۳،۹۰۰،۰۰۰ ریال خالص
۵،۹۰۰،۰۰۰ ریال خالص
۶،۹۰۰،۰۰۰ ریال خالص
۲،۲۹۵،۰۰۰ ریال خالص