درباره وبسایت

وب سایت درحال بازسازی است وبه منظور اطلاع رسانی درزمینه فعالیت های موزه البرز و ارکسترفیلارمونیک کرج ایجادشده است.این وب سایت تنها مرجع موثق و معتبربرای اطلاع رسانی درباره موارد یادشده است. اقتباس از مطالب و محتوای وب سایت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.