عقدنامه 1349 قمری

مشخصات سند:

نوع سند: دستنویس با جوهر

زبان : پارسی ، عربی

موضوع: ازدواج

تاریخ نگارش: 1349 قمری مصادف با         شمسی و      میلادی

منطقه مرتبط: بیلقان

اسامی درج شده در سند: محمد اسماعیل ، حیدر، کشور خانم، علی اکبر ،…

تایید کننده سند: علی ابن محمد

محتوای سند- متن اصلی:

هوالمولف بین القلوب

الحمد الله الذی اعلی التزویج و النکاح و … و النکاح و صلی علی محمد واله

النکاح جنابمستطاب عالیجاه محمد اسماعیل ولد مرحوم خلد مکان حیدرساکن قریه بیلقان

المنکوحه العاقله البالغه الباکره ….. عصمت و عفت …. کشور خانم ولد مرحوم  خلد

مکان عزیزاله ساکن قریه بینه  الصداق مبلغ پنجاه پول رواج ایران

در قرار بیست چهار….. هزار وو … رواج ……..

مبلغ بیست توان وجه موصوف الباقی  …. شش تومان وجه موصوف …

که … …..الاستطاعه کارسازی مشارالیها بنماید و ……

مستطاب … ……….   ….. ….. …. عقد جاری نمایند الهم

الف بین و ……….      …… محمد و اله اجمعین

فی تاریخ اول ماه ربیع الاخر 1349

محل مهر محمد اسماعیل

حاشیه ها: ….

توضیحات: ( وینه)

موزه البرز