سفره خانواده

مشخصات :

موضوع عکس :سفره خانواده

اندازه:9 در 9 سانتی متر

محل عکس برداری : وسیه

تاریخ عکس : دهه 30

افراد حاضر در عکس:طوطی دلدار( ایران مفخم) ، مشهدی ابوالفتح دلدار ، ….

چشم انداز: زاویه شمالی ، باغ

محتویات عکس : سفره ، غذا ، ظرف ، درخت ، چادر ، بشقاب ، دیس ، برنج،…

موزه البرز

زنبیل خرید